Finanse w firmie – finansowanie w korporacji

przez | 19 października, 2011

Dziedzinie finansów korporacyjnych oferty z decyzji podjętych przez korporacje finansów wraz z analizą i dlatego narzędzia potrzebne do podejmowania takich decyzji. Celem zasady finansowania firmy jest zwiększenie wartości przedsiębiorstwa i jednocześnie zmniejszenia ryzyka finansowego spółki. Oprócz tego, corporate finance conjointly ofert w jak najlepsze stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału spółki. Główne idee corporate finance są stosowane do kwestii finansowania napotykanych przez wszelkiego rodzaju firm.

Dyscypliny finansów firmy można podzielić na krótko-i długo techniki biegu decyzji. Inwestycje kapitałowe w długim okresie w odniesieniu do wyboru jest i sposobów niezbędnych do ich finansowania. Z drugiej strony, zarządzania kapitałem do pracy jest brany pod uwagę jako krótki termin decyzji, która dotyczy zobowiązań krótkoterminowych bieżących i bilansu aktywów.
Podobne Coverage

Czy Biorąc pod uwagę Corporate Finance?

Głównym celem tutaj opiera się na zarządzania zapasami, pieniądze i, udzielania i zaciągania kredytów w perspektywie krótkoterminowej.

Finansowania Spółki jest dodatkowo związane ze sferą bankowości inwestycyjnej. Tutaj rolę bankiera inwestycyjnego jest to, że analiza różnych pochodzi przybywających do banku i podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych związanych z nimi.

Struktura kapitałowa:
Właściwa struktura finansowania jest niezbędne do osiągnięcia celów określonych w corporate finance. Zarządzania ma więc do stylu odpowiedniej struktury, która ma optymalne połączenie różnych opcji finansowania, które są dostępne.

Ogólnie rzecz biorąc, źródeł finansowania może składać się z połączenia kapitału własnego jak i długu. Jeśli projekt jest finansowany z długu, kończy się w zadawaniu zobowiązanie do danego przedsiębiorstwa. Dlatego w takich przypadkach, przepływu pieniędzy ma różnorodne konsekwencje bez względu na powodzenie projektu. Finansowanie zrobić kapitału niesie mniejsze ryzyko odnoszące się do zobowiązań z przepływu środków pieniężnych, jednak wynik ten jest rozcieńczenie zarobków i własności. Kosztów związanych z funduszy kapitałowych jest dodatkowo wyższe w przypadku funduszy dłużnych. Stąd też zrozumiałe, że finanse to poprzez kapitał własny, równoważy zmniejszenie zagrożenia przepływów pieniężnych. Zarząd powinien więc mieć połączenie obu opcji.

Decyzje Inwestycji Kapitałowych:
Decyzje inwestycji kapitałowych są na dłuższą metę wybór finansów przedsiębiorstw, które są związane ze strukturą kapitału, a zatem majątku zapięte. Decyzje te są oparte na wielu kryteriach, które są wzajemnie powiązane. Zarządzanie finansami firmy próby maksymalizacji wartości firmy poprzez inwestycje w projekty, które mają pozytywny wydajność. Opcje finansowania dla takich przychodzi musi być wykonane w sposób prawidłowy.