Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

przez | 29 czerwca, 2013

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest do określenie, jakie zapewne zna nie każdy z nas. Pojęciem tym określa się dokument, w którym właściciel albo główny użytkownik danego obiektu określa obowiązujące reguły ochrony przeciwpożarowej. Nie można toteż zaprzeczyć, że ma ona bardzo duże znaczenia. To, w jakich miejscach powinna znajdować się taka instrukcja określają przepisy prawne. Wyjątkowo ważne jest również to, co powinna zawierać każda Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. W skrócie można stwierdzić, że powinny odnaleźć się w niej informacje, mówiące o przeznaczeniu danego obiektu jak również prawidłowym postępowaniu, a także możliwych zagrożeniach oraz o tym, jak należy zachowywać się, jeśli pojawi się pożar. Istotne jest także określenie tego, gdzie znajduje się sprzęt gaśniczy. Jak nietrudno zauważyć Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dokumentem, do przygotowania którego wymagana są właściwe umiejętności. Większość osób nie jest w stanie poradzić sobie z tym zadaniem samodzielnie. Z tego względu zwraca się uwagę na to, że warto zlecić do zadanie specjalistom. Nie można lekceważyć tej kwestii, gdyż ma ona ogromny wpływ na bezpieczeństwo, które powinno być najważniejsze.