Czy przysługuje auto zastępcze

przez | 12 marca, 2017

Czym jest strata w sensie ustawowym. Prawo prawne rozpoznają dwa typy szkód. Główna, to szkoda rzeczywista, czyli po prostu stopień, w jakim zepsuciu uległo własność – w tym wypadku pojazd. Pozostałe znaczenie terminu „szkoda” jest bardziej wielowątkowe. Chodzi mianowicie o kolizję drogową utraconych korzyści. Utracone korzyści, to szkody doprowadzone brakiem możliwości wykorzystywania z wozu, który jest w naprawie. Szkody te są rozmaite, w zależności od tego, do jakich celów wykorzystywane było auto. Największe są wówczas, gdy uszkodzeniu ulegnie pojazd służbowy względnie umożliwiający działalność gospodarczą. Szkoda utraconych korzyści będzie większa w przypadku piekarza, który każdego dnia rozwozi wytwarzane przez siebie pieczywo, niż w wypadku osoby, która używa pojazdu do dowożenia dzieci do szkoły, robienia zakupów itp.  auto zastępcze przysługuje zarówno w wypadku szkody rzeczywistej, jak i szkody utraconych korzyści. Auto zastępcze Korzystasz z niego do chwili, gdy twoje własne zostanie naprawione.

Aby otrzymać auto zastępcze najpierw zgłoś szkodę. Więcej przeczytasz na Polins Ubezpieczenia